26 de juny 2023

Iraq-19. Les maresmes d'Iraq.

Un cop acabada la visita d’Ur i la casa d’Abraham ens vam dirigir cap a les maresmes, al sud-est del país. La nostra visita per les maresmes té com a centre la població d’al-Chibayish, des d’on vam agafar una barca per recórrer els diferents braços d’aquesta mena de delta interior. Després de visitar un parell de cases per les illes, vam tornar a terra ferma i vam dinar en una casa tradicional.

He intentat posar ordre en la informació que he trobat però no me n’he sortit gaire; reconec que hi ha algunes coses que es repeteixen una mica, o estan desendreçades, ja que hi ha diferents aspectes dels que parlar sobre les maresmes: la geografia, la cultura, la historia, l’efecte de l’home...

La zona de maresmes es troba aproximadament en el triangle format per tres poblacions: Nassiriya, al-Amarah i Bàssora.

Pel camí hi ha alguns llocs que semblen dipòsits de ferralla; després ja es comença a veure aigua i canals.

En les maresmes es diferencien tres grans àrees: la Central, que es troba entre els dos rius, el Tigris i l’Èufrates; la Hammar, que és la zona que hi ha al sud de l’Èufrates; i la Hawizeh, que és la zona de maresmes que hi ha a l’est del Tigris i que s’estén cap a l’Iran.

El riu Èufrates quan arriba prop de Nasiriya aporta aigua a les maresmes Hammar. Per la seva banda el riu Tigris reparteix les seves aigües entre les maresmes Centrals i les Hawizeh, fins a prop de Amarah; al sud d’aquesta població arriben rius tributaris, procedents de l’Iran, i el cabal del Tigris augmenta. Les maresmes Hawizeh s’alimenten de l’aigua del Tigris i d’altres rius de la part iraniana.

Les maresmes tenen canyissars, zones d’aiguamolls permanents i llacs, i d’altres zones segons l’època del any estan seques o amb aigua.

En les èpoques d’inundació, quan augmenta el cabal dels rius i puja el nivell de les seves aigües, la superfície de la maresma Hammar gairebé es duplica. En aquests períodes, la maresma Central, alimentada pel Tigris es desborda i part de les aigües van a parar a la zona de Hammar.

Des de la part alta de mesopotàmia fins al golf pèrsic, els rius van formant meandres, i van perdent velocitat, el que afavoreix que es dipositin llims, i el llit del riu queda per sobre de la plana. Això fa que es puguin desbordar fàcilment, segons les èpoques de l’any, i també que aquests rius puguin anar canviant el seu curs. Això ha passat diversos cops al llarg de la història, s’ha alterat el seu curs, s’han bifurcat, s’han creat llacs...

La plana mesopotàmica té poc pendent i aquest pendent és encara menys pronunciat a la part baixa, per això el Tigris i l’Èufrates es divideixen en moltes branques formant un delta interior. Per altra banda, en aquesta zona l’aigua subterrània està propera a la superfície, i les depressions entre els canals acaben formant les maresmes. Tots dos rius flueixen lentament, degut al poc pendent que hi ha, sent una mica més marcat en el cas del Tigris, que també arrossega menys sals que l’Èufrates.

Al llarg de la història s’han construït canals i preses per drenar les maresmes, amb diferents objectius, un d’ells per obtenir nous terrenys per dedicar a l’agricultura.  Alguns d’aquests canals tenen noms un tant peculiars.

L’any 1992 es va acabar de canalitzar el que es coneix com el Tercer Riu, que té 565 km; hi ha dos canals més paral·lels a aquest. Un dels canals, anomenat la mare de les batalles es va construir per desviar l’aigua de l’Èufrates cap al sud, per sota de les maresmes Hammar. L’altra canal, de 240 km, anomenat lleialtat al líder, desviava aigua cap a Bàssora, i per això també se’l coneix com el canal d’aigua dolça de Bàssora.

El riu Gloria, que també devia ser un canal, desviava aigua del Tigris cap a l’Èufrates prop del punt de confluència de tots dos rius a la població de Qurna.

A Qurna, en la confluència dels rius Tigris i l’Èufrates, és on comença el Xatt al-Arab, que en àrab vol dir riu dels àrabs; té uns 200 km de llarg, fins a la desembocadura en el golf pèrsic, i marca la frontera entre Iran i Iraq. En el delta que es forma a la desembocadura hi ha la illa Bubiyan, una de les illes més grans de Kuwait. El riu Karun, del cantó iranià s’ajunta també a aquestes aigües. El cabal i salinitat del Xatt al-Arab està influït per les marees del golf pèrsic. 

La frontera entre Iran i Iraq a la desembocadura del riu Xatt al-Arab ha sigut font de conflictes ja des de l’època dels imperis persa i otomà. Les disputes per aquest riu van començar en el segle XVI, entre els otomans i els iranians safàvides. A començaments del segle XVI els safàvides controlaven bona part d’Iraq, inclòs aquest riu, però amb l’expansió de l’imperi otomà i el tractat de pau del 1555 van perdre aquest territori.

A començaments del segle XVII el xa Abbas I, safàvida, va recuperar el Xatt al-Arab, i amb el tractat del 1639 el riu es cedia de forma permanent als otomans. Amb aquest tractat es restablia la frontera anterior entre els dos imperis, safàvida i otomà. Però sembla que en la part sud aquesta frontera no arriba a estar clara i segueix sent un niu de raons. En els segles següents van seguir disputant-se el control d’aquest riu.

Una part de les maresmes mesopotàmiques són aiguamolls permanents, una altra part són estacionals i la tercera són temporals. Aquestes maresmes són una de les deu principals zones humides del planeta.

Alguns dels primers registres de civilització es troben als marges dels aiguamolls; hi ha diversos monticles, tells, que devien ser antigues poblacions, però em sembla que no s’ha fet massa exploració arqueològica a les maresmes.

Entre el 3000 aC i el 2000 aC aquí a les maresmes també hi havia la cultura sumèria. En el poema èpic de Gilgameix, hi ha una frase que s’ha relacionat amb les maresmes, ja que  ja es parla de que alguna vegada el riu ha pujat i ha portat la inundació. També s’han trobat objectes en els que es veu representat a Gilgameix amb búfals d’aigua, se suposa que en els rius Tigris i Èufrates.

Les barques que utilitzen actualment els habitants dels aiguamolls són molt similars, gairebé idèntiques a les que es van trobar al cementiri reial d’Ur. I en les tauletes d'argila del període sumeri es descriu l'abundant fauna dels aiguamolls.

Hi ha qui considera que on hi ha les maresmes és on hi havia el jardí de l’edèn, que apareix a la Bíblia.

En inscripcions en escriptura cuneïforme ja s’esmenten aquestes maresmes. En època clàssica se les coneixia com Chaldaicus Lacus. En aquesta època estaven habitades per tribus d’origen nabateu, per això alguns autors les anomenen les Maresmes de Nabat.

Després dels sumeris els governants van ser assiris, que anomenaven Narmrtu a aquestes maresmes, que vol dir aigua amarga, o també Tamdu Shamatu Kildi, que vol dir el mar de la ciutat de Kildah.

Segons la documentació històrica, abans de l’arribada dels àrabs a Iraq aquests aiguamolls eren petits. Els primers governants àrabs van tenir molta cura de drenar l’aigua que hi havia a les terres al voltant de Babilònia. Van construir canals i un bon sistema de drenatge, per tal de poder convertir l’entorn pantanós en terra cultivable.

Els àrabs van anomenar als llacs i maresmes al-Bataih, que vol dir la terra coberta per torrents. El terreny al voltant de les maresmes estava força poblat. Ara be, quan va començar un període de guerra, les maresmes es van estendre; es destinava menys aigua a la irrigació i es va degradar el sistema de control d’inundacions. Això va propiciar que la gent marxés per anar a zones més elevades, on no haguessin de patir les constants inundacions.

Quan l’imperi àrab, islàmic, es va estabilitzar, els seus governants no sabien com cultivar aquelles terres i les preses i dics es van descuidar. Això va fer que l’àrea inundable es va estendre. Durant el califat omeia només una part d’aquesta àrea estava cultivada.

En els segles següents la superfície de les maresmes fluctuava en funció de la intensitat de les inundacions dels dos rius i la capacitat dels governants de controlar l’aigua dels rius.

Durant el període otomà les maresmes no van canviar. Els governant otomans van negligir l’agricultura i els treballs de drenatge. També tenien una administració feble i tan sols controlaven les ciutats més importants de les maresmes.

L’agricultura s’ha practicat a l’Iraq des de fa més de sis mil anys i ha tingut influencia en les maresmes. El sistema d’irrigació més antic en el sud de l’Iraq es va fer a l’estuari, utilitzant la influencia de les marees. Durant la marea alta l’aigua del riu es canalitzava cap a nombroses rases que s’havien cavat a la part baixa vorejant el riu, creant un conjunt de rierols. Quan hi havia marea baixa l’aigua tornava cap al riu. Així el sistema d’irrigació i drenatge estava assegurat. Aquest tipus d’irrigació encara es fa servir en els marges del riu Xatt al-Arab, per al cultiu dels dàtils.

El delta interior va ser la següent àrea adaptada per al cultiu, utilitzant el rec salvatge. Aquesta tècnica es va fer servir en la plana del delta que s’inundava de forma natural; quan les aigües es retiraven, el terreny es podia dedicar al cultiu, es sembrava aprofitant la baixada de l’aigua.

Ara be, per augmentar la producció calia poder controlar la irrigació, per això es van construir les primeres preses, rescloses, rodes hidràuliques, i un entramat de canals excavats. Eventualment, la vall del riu presentava molts petits embassaments connectats pels marges dels canals.

En la dècada del 1980 es va instal·lar un sistema modern d’irrigació i drenatge, per convertir les maresmes en terreny agrícola i també per fer-hi prospeccions petrolíferes.

El sud d’Iraq té aproximadament el 5% de les reserves mundials de petroli. L’any 1902 es va descobrir la presència de petroli al nord d’Iraq, des de llavors s’estima que hi ha més de70 possibles camps de petroli, dels que em sembla que tan sols se n’han desenvolupat una quinzena. Per poder extreure el petroli va caldre drenar un 5-10 % de les maresmes.

A més, en la dècada de 1980, degut a la guerra Iran-Iraq, les maresmes van quedar molt afectades. La maresma Hawizeh es va dessecar parcialment; es va construir una carretera que creua la maresma central i que va paral·lela al Tigris, i que parteix la maresma de nord a sud. 

A començaments de la dècada següent es va fer un drenatge massiu, construint nous canals que desviaven l’aigua cap als canals existents i que la dirigien directament cap al mar. Es va vendre com que era per millorar el desenvolupament, però en realitat, era perquè després de la primera guerra del golf les maresmes s’havien convertit en un centre de resistència contra Saddam Hussein. El fet d’assecar les maresmes era una forma de fer sortir als rebels amagats. Un cop assecat el terreny es van cremar els canyissars secs i els poblats construïts amb canyes.

Una de les obres que van canviar de forma permanent les maresmes va ser la construcció del riu Gloria, que creua la maresma central de nord a sud.

Arribem a al-Chibayish, punt de partida de la nostra visita de les maresmes. Aquesta població ha sigut un important centre dels àrabs de les maresmes; era el principal centre de construcció de les embarcacions tradicionals.

L’any 1955 hi vivien unes 11.000 persones, en el 1991 la població era aproximadament de 250.000, però en el 2003 en quedaven menys de 6.000, per culpa de la campanya de drenatge de les maresmes i la persecució dels seus habitants, per part de Saddam Hussein, que va atacar aquesta població militarment, des d’helicòpters. Després de l’enderrocament de Saddam, i la recuperació de les maresmes, la població va tornar, i en el 2009 s’estima que hi vivien més de 30.000 persones.

El monument als màrtirs es va construir en honor als àrabs de les maresmes que van ser executats pel govern de Saddam Hussein després de la primera guerra del golf, en el 1991.

Les tombes no tenen cap nom escrit, simbolitza que els que van morir en la defensa de la seva terra mai moren i estan units en el seu sacrifici.

El complex que forma el monument als màrtirs és molt gran, hi ha la mesquita, tombes, serveis... és molt espaiós i hi ve molta gent, ja que es un bon punt de partida per agafar la barca i recórrer els canals.   

A les maresmes hi viuen àrabs xiïtes, que es diu que son descendents dels antics sumeris, i que han preservat la cultura i forma de vida al llarg dels mil·lennis. 

En el segle XX els àrabs de les maresmes conservaven el seu estil de vida i la seva cultura, eren econòmicament autosuficients, i vivien tranquils sense que els destorbessin.

Hi va haver diferents períodes en els que es va oprimir als àrabs de les maresmes. Durant la guerra d’Iraq-Iran, entre el 1980 i 1988 molts xiïtes iraquians, inclosos els àrabs de les maresmes, van patir la repressió de l’estat, basant-se en la sospita de que donaven suport a la revolució islàmica d’Iran o que hi tenien vincles. Hi va haver molts desapareguts, d’altres van ser torturats i també alguns van ser executats.

Els àrabs de les maresmes van patir també les conseqüències del drenatge sistemàtic i extrem, que va dissenyar el govern, especialment després de la revolta contra el govern del 1991. Per castigar als àrabs de les maresmes per haver participat en la revolta el govern va construir una sèrie de preses, dics i canals, per evitar que l’aigua del Tigris i l’Èufrates arribés a les maresmes. Llegeixo que en algunes zones l’aigua estava contaminada, no està clar si va ser enverinada intencionadament.

Amb totes aquestes obres el nivell de l’aigua va disminuir, i en conseqüència va augmentar la seva salinitat. Moltes plantes i animals van morir i també els canyissars. L’entrada d’aigua des del mar, també salada, va agreujar el problema. Els búfals també es van veure afectats, per culpa de l’elevada salinitat de l’aigua. Els aiguamolls i els canyissars es van assecar, els seus habitants es van veure obligats a desplaçar-se, i al menys, mig milió dels àrabs de les maresmes van ser executats.

Després de la caiguda de Saddam, en el 2003, els àrabs de les maresmes que s’havien desplaçat però seguien vivint a l’Iraq van retornar a la seva terra i van intentar recuperar les maresmes,  restaurant els fluxos d’aigua.

Els habitants de les maresmes tenen els seus orígens en les civilitzacions d’Ur, Sumer i Babilònia, i la seva cultura està lligada a la natura, al cultiu de canyissars, arrossars, la pesca i la cria de búfals d’aigua. Va ser entre el 4500 aC i els 1900 aC que els sumeris van començar a construir cases de canyís i van domesticar els búfals d’aigua.

En el segle VI aC el rei assiri Sennàquerib va vèncer a les tribus rebels de les maresmes i les va incorporar al seu imperi.

Els habitants de les maresmes, d’origen sumeri, havien construït sistemes de rec i rescloses; però la destrucció del sistema de regadiu va fer que es convertissin al nomadisme i a la ramaderia. Llavors la zona es va convertir en desert i l’aigua quedava en aiguamolls permanents o temporals.

En desaparèixer la vida urbana es va imposar el sistema tribal dels beduïns que van arribar des de l’altra banda de l’Èufrates. Amb el pas del temps, alguns àrabs es van establir en ciutats, mentre que d’altres van continuar vivint en societats tribals, duent una vida nòmada.

A finals de l’època sassànida, en la segona meitat del segle V, aquesta regió va patir grans inundacions i les maresmes van agafar una gran extensió. Es van trencar alguns dics i es va malmetre terreny cultivable; en la segona meitat del segle VI es va reparar i part del terreny es va poder recuperar pel cultiu. Ara bé, l’any 627 hi va haver una nova crescuda del Tigris i l’Èufrates i de nou es van trencar els dics i els cultius destruïts. La situació política d’aquell moment no va permetre fer-ne les reparacions i les maresmes van anar-se estenent. El Tigris va modificar el seu curs, passant més a l’oest del curs actual, on hi ha el xatt al-Dudjayla.

L’any 635 dC el califa Omar va decretar la fundació de dues ciutats al sud d’Iraq: Kufa i Bàssora.

En l’època omeia es va intentar recuperar aquesta regió; es va assecar una petita part, el que actualment és al-Djawamid. Però l’any 701 es va tornar a inundar. Llegeixo que hi havia hagut un trencament en un dic però el governador de Bàssora no havia volgut reparar. Ara be, aquest mateix governador va fundar la ciutat de Wasit, i va restaurar molts dics i canals de rec.

En aquesta època van instal·lar-se un primer grup de població ramadera, els zutt, provinent del nord-oest de l’Índia.

El següent governador omeia, 724-743, va fer construir una resclosa al Tigris.

En el segle VIII dC el califa abbàssida Harun ar-Raixid va reobrir els canals i cursos d’aigua de l’època babilònica.

L’any 883 el líder de la revolta dels esclaus Ali l’Abominable, que va capturar Bàssora, va ser executat.

En època abbàssida van tornar a haver-hi problemes amb els dics, i de nou les maresmes es van estendre.

Els zutt es dedicaven ala ramaderia però amb el pas del temps també van anar dedicant-se al pillatge. Això va fer saltar les alarmes, tant la població com els governants estaven preocupats amb les seves actuacions, i per això es va optar per traslladar-los de lloc.

Els zanj es diu que eren de parla bantú, del sud-est d’Àfrica, fets esclaus per treballar inicialment en l’agricultura al sud de l’Iraq. He llegit que no està clara la seva procedència, de pell fosca, tampoc sé si esclaus o no.

En aquest període, població rica de la ciutat portuària de Bàssora havia comprat terrenys d’aiguamolls i necessitava ma d’obra per treballar-hi. Les terres havien quedat abandonades ja que la població camperola s’havia anat desplaçant a ciutats, en part per culpa de les inundacions constants de les terres. Per convertir les maresmes en terra cultivable calia molta ma d’obra.

Els magnats locals s’havien pogut quedar amb aquestes terres amb la condició de que la convertissin en terra cultivable. Per això van adquirir zanjs i altres esclaus per treballar als aiguamolls i a les salines dels voltants de Bàssora.

No em queda clar qui eren en realitat els zanjs o zandj; he llegit que hi va haver una revolta dels zandj, també que entre el 869 i 893 van dominar Batiha, que és la zona de maresmes. Em resulta una mica confós tot plegat. De fet al llarg dels segles les maresmes van estar governades per diferents tribus àrabs.

En els segles X i XI aquí hi havia l’estat de Batiha fundat per Imran ibn Xahin. Xahin havia nascut en una població del sud d’Iraq, i de jove va cometre un crim, pel que es va amagar a les maresmes de la Batiha; es va dedicar al bandidatge. Al juny del 945 va conèixer al fill del visir abbàssida, quan va succeir al seu pare en el govern de Bàssora; l’any 947 els buwayhida, una dinastia xiïta, van ocupar la regió però no van poder dominar Batiha, on sovint queien en paranys. 

Cap al 950 o 960 els buwayhida van nomenar a Xahin governador de la regió. Llegeixo que malgrat tenir aquest càrrec va continuar dedicant-se al bandidatge. Van haver-hi diverses expedicions d’advertència i càstig, però Imran ibn Xahin continuava sent el senyor de les maresmes.  Va morir l’any 979 i el va succeir el seu fill Hussayn ibn Imran. Va ser emir de Batiha fins que va ser assassinat pel seu germà, en el 982 o 983. 

En el segle XII el Tigris es va dividir en cinc braços que s’unien a l’Èufrates, a prop de Mattara. Però dos segles més tard el riu va tornar al seu llit original. 

Tamerlà va ocupar aquest regió, Batiha, en el 1393, però els líders locals seguien exercint el seu poder.

En el 1533 les tribus de les maresmes es van sotmetre al soldà otomà Solimà el magnífic, que havia capturat Bagdad.

En el 1865, els otomans que governaven Iraq van començar a  mostrar interès per aquestes terres; intentaven convèncer a les tribus perquè s’assentessin i cultivessin la terra i també volien convèncer als xeics que es convertissin en oficials turcs.

Entre el 1914 i el 1918 hi havia les lluites entre els britànics i els otomans pel control de l’Iraq. Les tribus de les maresmes donaven suport a uns o altres segons la conveniència del moment.

Entre el 1920 i 1930 molts dels habitants de les maresmes es van deixar aquestes terres per incorporar-se a l’exèrcit i a la policia iraquiana, per anar a treballar ales ciutats, com a porters, vigilants, treballant en la construcció o com a personal de servei.

Entre 1950 i 1970 les condicions de vida a les maresmes van millorar: es van donar serveis bàsics, es van obrir centres mèdics, escoles, i una fàbrica de gel que va ajudar a la industria pesquera.

L’any 2001 Wilfred Thesiger va publicar un llibre sobre les seves estades amb els àrabs de les maresmes d’Iraq, en la dècada de 1950.

Quan Thesiger va viure aquí les tribus nòmades ja eren sedentàries, i vivien en la zona dels aiguamolls. L’administració de les terres estatals s’havia cedit als xeics locals i la població treballava per a ells, a canvi d’una part de la collita. Quan hi havia problemes eren els xeics els que els resolien.

En els aiguamolls permanents hi vivien els Madan, una societat de cultura beduïna, que era molt pobre. Es dedicaven a la cria de búfals i a la pesca. També des de ben antic es dedicaven al comerç. El seu medi és l’aigua i el canyissar. La seva dieta estava basada en la llet i l’arròs.

Els búfals viuen en aigües poc profundes, en els aiguamolls estacionals; pasturen en camps ja sembrats, després de que s’assequi l’aigua i així aporten adob al terreny.

En la dècada del 1950, aquest escriptor explica que hi havia bandits en la zona i un altre perill eren els porcs salvatges que sorgien inesperadament entre les canyes. Els aiguamolls estaven infestats de mosquits amb els problemes de malària que això comportava. La quantitat d’ocells, que a començaments de la dècada era abundant, va anar minvant degut a la caça.

Les cases es construeixen sobre illes o terrasses, a vegades formant petits grups. Cultiven arròs, civada, moresc, sorgo, mill, llenties, melons i síndries, cebes.... Un important recurs per aquesta població és la pesca en els rius i llacs.

Em sorprèn llegir que aquí hi havia lleons fins al segle XIX. Hi ha especies aquàtiques, gavines, ànecs salvatges, oques, cignes, pelicans, flamencs, cigonyes... En quant a mamífers destaquen els búfals, camells, cabres, en algun lloc vaques. En algun lloc sembla que queden lleopards, xacals, llops, linxs, senglars, gats salvatges.

El paludisme és endèmic, degut a la presència de mosquits als aiguamolls.

En posar-se en funcionament els camps petrolífers es van construir noves vies de comunicació, les ciutats van créixer, i es van refer molts barris. La gent va començar a marxar, s’instal·laven a les ciutats tots junts formant barris, buscaven una vida millor, on no depenguessin del xeics local. Però a ciutat les coses no eren com esperaven, la vida era molt més cara, vivien en barraques.... alguns van acabar tornant a les maresmes, amb sentiment de frustració, però al menys tenien aliments.

En el passat, un 60% del peix que es consumia al país provenia de les maresmes, però actualment s’ha reduït a menys del 10%. Per altra banda, escasseja l’aigua potable per criar els búfals d’aigua, per això molts habitants han hagut de desplaçar-se cap als marges dels aiguamolls i dedicar-se al conreu de gra. 

En el 2003, quan hi va haver la invasió d’Iraq, quedava tan sols un 10% de les maresmes originals. Les maresmes centrals i Hammar estaven gairebé seques i de la Hawizeh quedava tan sols un 35%. Després de la invasió, la població local va destruir molts dics.

El treball en col·laboració entre el govern iraquià, les nacions unides, i organitzacions d’estats units, juntament amb algun any de bones pluges a Turquia, ha ajudat a anar recuperant les maresmes. A finals del 2006 un 58% de les maresmes originals tornaven a estar inundades.

L’estació de bombeig i drenatge de Nasririya es va acabar de construir en el 2009, i em sembla que el tercer riu es fa servir per l’agricultura.

Actualment han tornat a perdre aigua, per culpa de les preses que s’han construït a la part alta dels rius, a Turquia, Síria i Iran. En comparació amb el 2009, les maresmes s’han reduït en un 30%. Llegeixo que Turquia ha construït 34 preses en el Tigris i Èufrates.

El fet de disminuir les zones humides, de que hi hagi menys aigua, fa que augmenti la salinitat. Quan el nivell d’aigua dels rius és alt, el Tigris, que té baixa salinitat, neteja les maresmes, arrossega la sal cap a l’Èufrates que és més salí, i flueix al llarg de la vora occidental. Actualment, el nivell d’aigua del Tigris és tant baix que és l’Èufrates el que aporta més aigua a les maresmes, i per tant, aporta aigua amb un major contingut de sals.

L’escassetat d’aigua a les maresmes ha fet que en lloc de les tres originals s’hagin fragmentat en 10 petits aiguamolls.

Les aigües residuals no tractades i altres contaminants que van a parar a aquest rius acaben a les maresmes empobrint la qualitat de l’aigua.

Desembarquem en un parell d’illes per veure alguna casa per dins, i veure com viuen. Impressiona la precarietat en que es desenvolupa el seu dia a dia.

Tornem a terra ferma i anem a dinar en una casa tradicional. És el mateix estil de construcció, però més confortable. Aquí tenen aigua corrent a la casa d’obra i als lavabos. Hi ha diferència entre viure aquí i a les illes del canyissar. 

09 de juny 2023

Iraq-18. Antiga ciutat sumèria d'Ur.

Sortint d’Uruk vam anar a Nasiriyah,on hi vam arribar força tard. És una ciutat relativament nova, de l’època otomana tardana, i actualment és una de les ciutats més grans del sud del país. En el darrer tram del trajecte, en un dels molts controls policials, ens van tornar a posar escorta policial.

Avui anem a Ur, que es troba a uns 24 km al sud-oest de Nasiriya; està a uns 225 km de Babilònia i a uns 16 km de l’actual llit del riu Èufrates. Antigament el riu passava més a prop de la ciutat.

Ja en el primer control en sortir de la ciutat ens posen escorta. Mentre fem la visita els militars no se separen de nosaltres. També ens ha acompanyat un cotxe amb un policia de paisà.

Ur va ser una altra de les importants ciutats sumèries; es conserva el zigurat, que en el seu temps era l’única construcció que competia en grandària amb les piràmides d’Egipte.

Actualment a Ur se la coneix com Tell al-Muqayyar, que vol dir monticle de betum. Aquest nom fa referència al promontori que formaven les ruïnes del zigurat, que s’elevava uns 18 metres per sobre de la plana.

El que destaca del recinte arqueològic és el zigurat, però la descoberta més rellevant va ser la de les tombes reials. Hi ha restes del temple del port i de la muralla de la ciutat, que em sembla que era ovalada.

La història de la ciutat s’ha pogut anar traçant gràcies al material trobat en les excavacions. A Sumer, a la baixa Mesopotàmia, hi va haver diferents cultures, que van ser predominants en algun moment. A l’igual que a Uruk, aquí també s’han trobat evidències de la cultura Obeid, de la d’Uruk, del període dinàstic, del període accadi, babiloni...

William Kennett Loftus va descobrir les ruïnes d’Ur l’any 1854; també he trobat que en el segle XVII el viatger italià Pietro della Valle va visitar aquest lloc i va recollir alguns maons i altres objectes amb inscripcions.

La primera excavació la va fer el cònsol britànic de Bàssora, John Geroge Taylor, en nom del Museu Britànic, poc després de la descoberta del lloc per part de Loftus; va començar les excavacions de la base del zigurat.

En el 1918-1919 la universitat de Pennsilvània i el Museu Britànic van dur a terme més excavacions; ara be, les mes rellevants van ser les excavacions dirigides per l’arqueòleg britànic Sir Leonard Woolley, entre el 1922 i el 1934. Una curiositat que m’ha fet gràcia és que en l’equip de Woolley hi treballava Max Mallowan, que estava casat amb l’escriptora Agatha Christie.

Henry Rawlinson va ser dels primers en desxifrar l’escriptura cuneïforme; a partir de les inscripcions que havia trobat Taylor, va identificar aquesta l’antiga ciutat d’Ur com la que es menciona a la bíblia, Ur de Caldea, ciutat natal d’Abraham. Actualment però, no està tant clar que fos aquesta ciutat.

Més tard, va ser el torn dels iraquians de començar la restauració d’algun dels edificis, com ara el zigurat.

Després de la invasió d’Iraq del 2003, l’exèrcit estatunidenc va ocupar temporalment aquest indret i no va retornar a mans de les autoritats iraquianes fins a l’any 2009. La presència de tropes iraquianes properes, els combats i bombardejos que hi va haver, van causar forces danys en aquest jaciment. A més, com ja havíem vist a Babilònia, l’erosió és també una amenaça.

En el 2011 es van reprendre les excavacions en jaciments propers a Ur i en el 2015 ja en la pròpia ciutat d’Ur.

No em resulta fàcil ordenar les informacions que he trobat sobre Ur, ja que tant la cronologia històrica, com l’estructura de la ciutat i la forma de vida de la seva gent es basa en el que s’ha anat trobant en les excavacions, analitzant els diferents estrats o nivells. De totes formes ho intento, posant uns títols orientatius en cada part, tot i que es barregen els continguts.

La ciutat d’Ur la van fundar, en el quart mil·lenni aC, colons que provenien del nord de Mesopotàmia. Eren agricultors, que vivien en cabanes amb les parets de canya i recobertes amb fang. Utilitzaven el sílex com a eines i feien figuretes i altres objectes amb fang; la ceràmica trobada en aquest nivell inferior correspon a la cultura obeid. S’ha vist que comerciaven amb ciutats força allunyades.

Sobre aquest nivell inferior s’hi va trobar una capa de llim i pedres, d’un gruix que va des d’un metre fins als quatre metres. Això indica que aquest primer assentament va desaparèixer de forma abrupte. El fet que sigui una capa de fang, llim i pedres fa pensar que hi va haver una gran inundació que ho va colgar tot.

Woolley creia que aquesta inundació va cobrir tota la baixa Mesopotàmia, i que corresponia a la gran inundació de la que es parla a la bíblia, el diluvi universal de Noé, o el que apareix en el poema sumeri de Gilgamesh.

Per sobre d’aquesta capa s’hi han trobat diversos objectes, el que indica que aquest lloc es va tornar a ocupar. S’hi van trobar tauletes, recipients de ceràmica tancats i segells.

El material que es va trobar més a tocar de la capa de llim correspondria al període d’Uruk, aproximadament del 3900 aC al 3100 aC, i el següent al període Jemdet Nasr aproximadament del 3100 aC al 2900 aC. D’aquest període és el gran cementiri que s’ha trobat, amb molt aixovar funerari.

Aproximadament cap al 2900 aC començaria el període dinàstic arcaic, que es va allargar fins al 2334 aC. Aquesta època està més documentada. La ciutat va viure una forta expansió; va créixer al voltant del nucli urbà. També els jaciments que hi ha propers a Ur van experimentar una expansió.

En els inicis del període dinàstic, Ur va ser la capital de tot el sud de Mesopotàmia, sota els reis sumeris de la primera dinastia d’Ur. Aquesta dinastia va tenir cinc reis, i es va extingir quan el príncep de Lagaix, Eannatum, va conquerir Ur. Lagaix era una altra ciutat sumèria propera a Uruk.

En època de la dinastia arcaica tardana, 2600 aC- 2340 aC, hi ha inscripcions dels reis d’Uruk que indiquen que van governar Ur, i sembla que les dues grans ciutats sumèries, Uruk i Ur formaven una única entitat política, governada per una dinastia de reis que s’anomenaven reis d’Uruk i d’Ur.

Cap al 2340 aC el darrer rei d’aquesta dinastia va ser derrotat per Sargon d’Accad.

S’ha pogut saber que Sargon va col·locar a la seva filla, Enheduanna, com a gran sacerdotessa del santuari del deu de la lluna Nanna. Més tard, el net de Sargon, Naram-Sin,  va fer el mateix amb la seva filla Enmenanna.

La filla de Sargon, Enheduanna, ha passat a la història per haver escrit diversos himnes. A Giparu, que probablement era la residència d’aquesta sacerdotessa, s’hi va trobar un disc d’alabastre en el que està representada.

El fet de que les princeses d’Accad servissin al temple, com a sacerdotesses, tenia una finalitat política, per validar el domini dels reis accadis sobre Ur. Ara be, molt efecte no devia fer, ja que Ur es va revoltar diversos cops.

Després d’un període de conflictes entre els diferents regnes de la regió, va ser Sargon d’Accad  el que va unificar els territoris en disputa i Ur va formar part de l’imperi accadi entre el 2334 aC i el 2218 aC.

Cap al 2255 aC els Gutis, provinents de les muntanyes Zagros, van envair Mesopotàmia i en el 2220 aC van conquerir Ur.

Al cap d’un temps, els antics principats sumeris van anar recuperant una certa independència. Cap al 2131 aC Utu-Hegal va enderrocar al poder Guti i es va convertir en el rei de quatre regions. Va regnar quatre anys fins que va ser desbancat per un dels seus vassalls, Ur-Nammu.

Ur-Nammu primer va ser governador d’Ur, després rei d’Ur i quan va derrotar al rei d’Uruk es va proclamar rei de Sumer i Accad. Això va comportar un efímer renaixement de la civilització sumèria.

A continuació va ser el torn de la tercera dinastia d’Ur, o del renaixement sumeri, que és l’època de major esplendor d’aquesta ciutat.

La tercera dinastia d’Ur va tenir cinc reis i va durar 108 anys, des del 2123 aC fins al 2015 aC. Van estendre els seus dominis cap a Elam, a l’actual Iran, cap al nord, a la part del Kurdistan Iraquià, van lluitar contra els assiris....

Les dates oscil·len una mica segons la font consultada. He trobat que el primer període de prosperitat durant la tercera dinastia d’Ur, va ser entre 2112 aC- 2004 aC, o sigui que no acaba de quadrar amb les dates que he indicat abans. De totes formes, en el que coincideixen tots els textos és en que l’època daurada d’Ur va ser amb al tercera dinastia d’Ur, quan aquesta ciutat era la capital d’un gran imperi, i és quan es van fer moltes construccions.

En el 2015 aC la capital, Ur, va caure en mans dels elamites, que la van destruir. El regne de Sumer s’acabava i es va fragmentar en petits principats rivals. Després va ser amb la primera dinastia de Babilònia que es va reunificar. 

La caiguda de la tercera dinastia d’Ur, cap al 2004 aC, està registrada en diversos documents, anomenats lamentacions, com la lamentació sobre la destrucció d’Ur i la lamentació sobre la destrucció de Sumer i Ur. Va caure en mans dels elamites, que van destruir els principals monuments del santuari de Nanna.

Els escrits de la destrucció d’Ur, les lamentacions, es van escriure dècades més tard, per iniciativa dels governats d’Isin. En els textos de la destrucció hi apareix el component diví, la ciutat havia perdut el suport diví per això havia sucumbit. Els nous governants volien amb aquests escrits legitimar el seu poder sobre Sumer. Van tornar l’estàtua del déu Nanna, que estava a Elam, altre cop a la ciutat d’Ur. Aquests reis acostumaven a nomenar, a una de les seves filles, sacerdotesses del temple de Nanna.

L’atac elamita havia dividit Mesopotàmia en diversos regnes dominats per dinasties amorrites. Els pocs parlants que devien quedar de llengua sumèria devien desaparèixer. La llengua que es parlava era l’accadi, tot i que en l’àmbit religiós seguia emprant-se el sumeri.

Entre el 2000 aC i el 1763 aC, Ur ja no era la capital d'un regne, però continuava sent una ciutat important tant en l'àmbit religiós com en l’econòmic; els sobirans que la dominaven seguien tenint-la en consideració.

Hi ha constància que durant el regnat de Samsuiluna (1749 aC- 1712 aC) les ciutats del sud de Mesopotàmia es van revoltar contra Babilònia, però van ser derrotats. Els arxius paleo-babilònics només cobreixen els onze primers anys de regnat, després desapareix el rastre. Sembla que un incendi va destruir diversos arxius. Sembla que la ciutat devia quedar abandonada durant uns temps i probablement els seus habitants devien emigrar cap al nord.

Més tard, en el període cassita, 1592 aC- 1160 aC, es van restaurar els santuaris que hi havia a la ciutat i que havien quedat més o menys abandonats. Tot i això, la ciutat va anar perdent el seu poder i influència.

Després d’un període en que Ur va estar en decadència, va revifar en el període Neo-Babilònic, durant el regnat de Nabucodonosor II (605 aC- 562 aC), que pràcticament va reconstruir la ciutat. El seu successor, Nabònides, 556 aC-539 aC, va continuar amb les millores a la ciutat. Aquest va ser el darrer rei de Babilònia. La seva gran obra va ser la remodelació del zigurat, augmentant la seva alçada, dels tres pisos que tenia l’estructura anterior, de la tercera dinastia d’Ur, a set pisos. És en aquest període que es va reconstruir l’àrea sagrada, que tenia sis portes d’accés.

Nabònides va ser derrotat per l’aquemènida (imperi persa) Cir II el gran, l’any 538 aC; va prendre el títol de rei de Babilònia, Sumer i Accad. Va ser el darrer rei que va fer alguna construcció o remodelació a la ciutat. Per acontentar a la població sotmesa va honrar als seus deus, però la decadència havia començat.

Hi ha constància de que Ur encara estava habitada durant el regnat d’Artaxerxes II (imperi persa), que va morir en el 358 aC.

Després no hi ha més informacions sobre Ur. Es pensa que potser va ser en aquesta època quan el riu l'Èufrates va canviar el seu curs; això devia malmetre tot el sistema de canals, que es feien servir per al regadiu, amb el que el terreny s’hauria convertit en terra erma, i la ciutat s’hauria abandonat definitivament.

Quan arribes el que crida més l’atenció és el zigurat. El primer zigurat que es va construir va ser durant la tercera dinastia d’Ur, cap a l’any 2300 aC, en època del rei Ur-Nammu. Era l’època en la que Ur era la capital d’un poderós imperi.

El zigurat és una piràmide esglaonada, que a la part alta tenia el santuari dedicat al déu de la lluna, Nanna; Nanna és el nom sumeri, en accadi és el déu Sin. Aquesta era la divinitat tutelar de la ciutat.

Nanna era un dels déus més importants de la civilització sumèria. El temple dedicat a aquesta divinitat, situat sobre el zigurat, era un important centre religiós i cultural; la gent venia a dur-hi ofrenes i a fer les seves pregàries al déu Nanna. Aquest temple, a més de ser impressionant des del punt de vista arquitectònic, estava decorat amb or i joies, que evidenciaven el poder i la riquesa de la ciutat.

En època de Nabònides, ja en el segle VI aC, es va reconstruir i ampliar, passant de tenir tres nivells a tenir-ne set.

A partir de les excavacions realitzades s’ha vist que en el tercer mil·lenni aC els arquitectes sumeris ja coneixien les formes bàsiques de l’arquitectura, com són la columna, l’arc, la volta i la cúpula. Feien servir maons de fang, i per unir-los feien servir betum. Tot estava molt ben calculat, i la inclinació de les escales ajudava a fixar l’atenció en el santuari que hi havia a la part superior.

Un detall que llegeixo i em sorprèn: diuen que no hi ha cap línia recta en aquesta estructura, en canvi ho sembla. Les parets són lleugerament convexes per millorar l’estètica. Aquesta tècnica, que s’anomena èntasi, la van fer servir més tard els grecs, per corregir els efectes òptics, en la construcció de columnes, en el Partenó d’Atenes.

També es va caracteritzar pels avenços en el sistema d’irrigació i les innovacions en l’agricultura.

El zigurat de la tercera dinastia d’Ur era una estructura en forma de piràmide esglaonada i a dalt de tot hi havia un petit santuari dedicat al déu de la lluna, Nanna, la divinitat tutelar de la ciutat.

El pis o graó inferior, tenia una alçada d’uns dotze metres. En una de les cares hi havia tres escales amb 100 esglaons cadascuna; aquestes tres escales convergien en la porta d‘entrada que hi havia entre la primera i la segona terrassa. Des d’aquí hi havia un altre tram d’escales que duia fins a la terrassa superior on hi havia el santuari.

Hi va haver diverses princeses que van ser grans sacerdotesses d’aquest temple del déu Nanna. El temple tenia una doble funció, a part de ser un centre religiós també era una centre cultural i intel·lectual. Algunes obres de la literatura sumèria les van escriure els sacerdots i sacerdotesses d’aquet temple.

Els temples del déu Nanna i el de la seva consort, la deessa Ningal tenien grans finques amb terreny agrícola. Donaven feina a molta gent i mantenien relacions comercials. Per tant, els temples tenien una important funció social i econòmica. El temple de Nanna controlava l’economia agrícola; estava dirigit per una elit administrativa, després hi havia una sèrie de supervisors, i després hi havia els agricultors i treballadors, als que es pagava amb les racions.

En els arxius del temple de la lluna, la divinitat tutelar de la ciutat, el déu Nanna, s’hi va trobar una col·lecció de 403 tauletes. Segurament les havien gravat els escrivans que treballaven al temple; en elles s’esmenten les finques agrícoles que posseïa la institució i les llistes dels seus empleats: jardiners, viticultors, cervesers, ferrers...

No està clar si el temple principal era el que estava dalt de l’estructura esglaonada o un dels que hi havia als peus, en un pati. Als peus del zigurat hi havia diverses sales, alguna devia ser on es preparaven les ofrenes. Hi havia també una cuina, on s’hi ha trobat diversos estris, on devia haver-hi, segons una inscripció, un forn. També hi havia un espai on s’elaboraven begudes alcohòliques.

L’estàtua de la divinitat no se sap si estava en una habitació del pati o al temple de dalt del zigurat. Devien haver-hi capelles dedicades a altres divinitats secundàries i que es mencionen en alguns textos religiosos.

Hi havia diversos patis, i tot el recinte es va anar remodelant al llarg del temps. Si no estic confosa, els dos temples, de Nanna i de Ningal, estaven connectats.

A prop del complex sagrat s’hi va trobar un abocador de segells cilíndrics, ceràmica i tauletes. El material més antic trobat en aquest abocador és aproximadament del 2800 aC o 2700 aC, de les primeres dinasties arcaiques. En alguns d’aquests segells hi apareixen els noms de ciutats de  Sumer; aquests segells es devien emprar per segellar gerres o portes.

Prop del zigurat, anant cap ales tombes reials hi ha un altre temple, que connectava per un passadís amb el de la lluna. És el que es coneix com el temple de les tauletes. Es va construir durant la tercera dinastia d’Ur, i inicialment servia com a porta d’accés al zigurat i era on es guardaven les tauletes. Més tard va ser el tribunal de justícia, i posteriorment va combinar aquesta funció amb la de santuari. A finals de la tercera dinastia d’Ur, va ser destruït pels elamites; va ser reconstruït en el període Isin-Larsa, o paleo-babilònic. Al llarg dels segles va ser reconstruït diversos cops. L’arcada que es conserva és aproximadament de l’any 1400 aC, i és un dels arcs més antics que s’ha conservat.

Un altra edifici que no està clar si era un temple o un palau. Les pedres estaven unides amb betum.

 És interessant destacar la forma corbada de la cantonada, un detall arquitectònic nou en aquell temps, quan el més senzill era acabar en angle.

Durant la tercera dinastia arcaica, aproximadament entre el 2600 aC i el 2340 aC, Ur era una ciutat important i rica; aquesta dinastia dominava la regió, després del declivi d’Èridu. Les tombes reials que es van descobrir són d’aquest període.

Dos dels difunts que s’hi van trobar són Meskalamdug i Akalamdug, que s’ha considerat que eren reis, i Puabi, que va rebre honors similars, i que podria ser la consort d’algun rei o bé que fos una reina regnant. Ara be cap d’aquests noms apareix en la llista dels reis sumeris que s’havia trobat en tauletes.

En la llista de reis sumeris hi apareixen dues dinasties de reis que van dominar la baixa Mesopotàmia des d’Ur. La primera en el segle XXV aC, i la segona, que segons la llista va tenir quatre reis, en el segle següent.

Les tombes reials d’Ur es troben en un conjunt funerari que conté unes 1.800 sepultures, de tot el ventall social d’Ur entre els segles XXVI aC i el XXIII aC. Algunes són sepultures col·lectives. La majoria contenen només peces de ceràmica, però en d’altres s’hi han trobat objectes de metall, emprant metalls més o menys preciosos. És lògic imaginar que la qualitat de l’aixovar funerari depengués de l’estatus social del difunt. Els enterraments més rics devien correspondre a persones dedicades a funcions administratives del temple o del palau.

S’han trobat una vintena de sepultures que destaquen per la seva riquesa, i se suposa que corresponen a alts dignataris del regne. N’hi ha disset que són les que s’han descrit com les tombes reials. Se les ha anomenat així per l’arquitectura, la riquesa dels objectes trobats a les tombes i també perquè el difunt principal està acompanyat de desenes d’altres difunts. Aquesta pràctica a Mesopotàmia tan sols s’ha trobat en aquest jaciment.

A partir de les vestimentes dels difunts enterrats juntament amb el difunt principal s’ha pogut deduït que hi havia soldats, criats i servei, i també dames de la cort, d’un rang superior a la resta. Durant molt de temps s’ha pensat que aquest personal devia ser enverinat o drogat abans de morir i ser enterrats. Però s’han trobat dos esquelets, en una d’aquestes tombes, amb el crani perforat; això fa pensar que aquestes persones van ser executades i després es va fer el tractament del cos, per la seva conservació, i se les abillava amb els vestits cerimonials.

Els objectes d’artesania trobats en les tombes reials, són de gran qualitat, fet que indica que eren molt hàbils, especialment en orfebreria i metal·lúrgia. S’hi van trobar vaixelles, armes, entre elles punyals d’or, un carro, estatuetes, segells cilíndrics, instruments musicals....

L’aixovar funerari de la reina Puabi és molt ric; s’hi va trobar una lira, joies, una tiara,... els materials emprats eren or, lapislàtzuli, coral·lina i altres pedres precioses.

A partir dels objectes trobats en les tombes s’ha pogut identificar a qui pertanyien, però com comentava abans, no està clar si eren reis i reines o bé eren sacerdots i sacerdotesses del temple del déu Nanna.

L’any 1922 mentre es netejava l’àrea de cementiri propera a la plataforma del zigurat, és quan es va descobrir el cementiri reial.

Les tombes que es van trobar més amunt tenien inscripcions que indicaven que eren de la dinastia accàdia. Sota d’aquestes tombes se n’hi van trobar unes altres de començaments de la tercera dinastia, cap al 2500 aC.

Moltes de les tombes havien sigut saquejades, però se’n va trobar alguna d’intacta, com és la tomba de Meskalamshar, en la que s’hi van trobar objectes de joieria, una llança i punyals muntats en or. S’hi va trobar també el casc del difunt, d’or batut i gravat, col·locat en el cap.

Es van trobar setze tombes revestides de maons, que contenien, a més del cos de la persona difunta de la reialesa, els cossos de nombrosos servents. En la tomba de la reina Shubad, s’hi van trobar els cossos de 64 noies, les seves serventes, i de 4 arpistes, tots ells duent vestimenta cerimonial i joies.

També s’enterraven els rucs que arrossegaven el trineu de fusta que duia el cos de la reina, els seus conductors i tot el seguici que acompanyava el fèretre. Podien arribar a ser unes 80 persones. Formava part del ritual funerari; tots ells entraven voluntàriament, es prenien algun verí amb la idea de morir i poder continuar servint al difunt, o a la difunta, en l’altra vida.

Tota la gent que s’enterrava juntament amb el difunt principal tenia la funció d’atendre’l en l’altra vida.

La tomba d’aquesta reina estava una mica aixafada ja que estava envoltada d’una gruixuda capa de runa, i potser per això estava intacta. Hi havia ornaments de cap, joies, lires, objectes en or, plata i lapislàtzuli...

Es va trobar el mausoleu d’Ur-Nammu, que va ser un dels reis de la tercera dinastia d’Ur, 2110- 2015 aC. Aquest rei va fer reconstruir la ciutat emmurallada, el zigurat, el palau reial, alguns temples i edificis públics.

Es van descobrir més de 2000 tauletes amb inscripcions, en les que queda reflectida l’economia d’Ur i les seves relacions comercials, que arribaven fins a l’Índia. En aquestes tauletes també s’indica les ofrenes i taxes que es pagaven al déu de la lluna, Nannar, que era la deïtat titular de la ciutat. Algunes tauletes corresponen a obres literàries i altres a treballs escolars.

Es va trobar també una estela de la victòria, en la que es detalla algunes de les campanyes militars d’Ur-Nammu.

El cementiri dels reis de la tercera dinastia d’Ur està al costat d’un gran cementiri. Les tombes que s’han trobat són de períodes molt diferents: n’hi ha dels inicis del període dinàstic i arriba fins al final l’època accàdia.

Moltes tombes estan superposades o fins i tot interpenetrades; la majoria van desaparèixer en el procés d’excavació, però se’n va salvar alguna, que tenia una estructura amb volta i que eren d’alguna persona important, i estava intacta.

Les estructures d’aquestes tombes reials són interessants. Estaven construïdes amb pedres o maó cuit. Algunes tenien diversos compartiments, coberts per voltes de canó o en alguns casos, per cúpules. Com ja he dit, s’hi van trobar joies, objectes preciosos, recipients, peces fetes en or i plata, ornaments personals, instruments musicals, segells cilíndrics, mosaics, petxines...

Els mausoleus dels reis de la tercera dinastia i els temples, van ser destruïts pels elamites, però van ser restaurats pels reis de les següents dinasties, entre els segles XXI aC i el VI aC.

Durant la tercera dinastia d’Ur, la ciutat tenia, a uns 200 metres del zigurat, una sèrie de canals, a més del propi riu Èufrates. Tenia dos ports, un al nord i l’altre al sud-oest. Hi havia els barris residencials i els barris on hi havia l’administració.

Woolley i el seu equip van començar a excavar el barri residencial, al sud-est del recinte sagrat, en el 1930. Aquesta àrea correspon al període Isin-Larsa, al 2000 aC, quan la ciutat d’Ur va ser conquerida per semites seminòmades. Llavors va deixar de ser la capital, però el governador va fer reconstruir un palau per la seva filla Enannatum, que va dedicar com a alta sacerdotessa al déu de la lluna, Nannar. També va fer reconstruir el zigurat i les terrasses.

A partir de les excavacions de la zona residencial es va veure que hi havia carrers estrets, i que les cases tenien un pati d’entrada, des d’on s’accedia a un rebedor, i hi havia les habitacions, els espais del servei, cuina, bany i traster. Al pis superior és on hi havia les habitacions principals, que disposaven de balcó que donava al pati. Algunes de les cases tenien una capella privada. Algunes dels habitatges s’ha pogut saber que eren de mercaders i comerciants.

La ciutat tenia un temple públic i també una escola; en el temps de major rellevància s’estima que la ciutat tenia més de 250.000 habitants.

Nabucodonosor II i el seu successor, Nabònides, van reconstruir Ur, remodelant els temples més rellevants i és quan es van afegir quatre nivells més al zigurat, passant de tenir tres nivells a tenir-ne set.

Es va construir el temple del port i el palau de Belshalti-Nannar. Es va trobar una mena de museu on hi havia una pedra de terme, del període cassita, molt ben conservada, part d’una estàtua del rei d’Ur, Shulgi (2029 -1982 aC), objectes del període Larsa i còpies d’inscripcions de la tercera dinastia.

En un suburbi d’Ur s’ha excavat un petit temple decorat amb mosaics, relleus en metall, columnes... La tauleta fundacional del temple, té una inscripció que indica que era obra d’un rei de la primera dinastia d’Ur.

 Ur va ser sempre un important centre religiós, cultural i comercial, tant en l’època en que era la capital quan en els altres períodes. Gràcies al riu i als canals tenia accés al golf pèrsic, el que l’hi permetia mantenir relacions comercials amb l’exterior. Ja durant el regnat de Sargon d’Accad, havia tingut algun contacte amb l’Índia, encara que fos de forma indirecta. S’han trobat alguns objectes que semblen de la vall del Indus, i hi ha moltes tauletes en les que s’explica la gestió del comerç exterior. Es parla dels reis del mar que duien les mercaderies que s’havien d’exportar cap Dilmun (Bahrain) i allà recollien el coure i l'ivori que venien de l'est.

En un barri residencial de la ciutat s’hi van trobar tauletes d’argila. En les excavacions s’han trobat grans temples estatals, i alguns petits santuaris privats, dedicats a divinitats menors.

Les cases, en el període de Larsa, i després durant el govern de Hammurabi de Babilònia, cap al segle XVIII aC, eren confortables, tenien dos pisos, amb espais suficient per la família, el servei i els convidats. Estaven construïdes de forma que es preservava la intimitat i adaptades al clima de la regió. Algunes cases tenien la seva pròpia capella en la que es venerava a la divinitat familiar; a més, els familiars difunts estaven enterrats en el sòl.

El principal districte comercial estava fora del nucli principal. Segons les estimacions fetes, tan sols una sisena part de la població estava a la part emmurallada, la resta vivien en la zona urbanitzada al voltant de la muralla. En aquesta urbanització exterior s’hi va trobar una botiga, coneguda com el tresor de Sin-iddinam; estava a més d’un quilòmetre de les muralles. L’extensió de la ciutat fora de muralles devia variar al llarg dels segles.

Cap al 2500 aC és quan es van escriure les composicions literàries sumèries, en escriptura cuneïforme, que tenien noms propis semites. Entre el 2500 aC i el 2100 aC, el dret civil es va anar polint, i el model d’administració pública d’aquesta època es va seguir emprant durant dos mil anys més.

El màxim esplendor d’Ur va ser durant la tercera dinastia d’Ur, cap al 2100 aC, amb el rei Sulgi. Es van trobar més de mig milió de tauletes (no sé si aquesta dada és correcta, em sembla molt i no recordo on ho vaig trobar) que indiquen que hi havia un eficient sistema burocràtic, que era un estat centralitzat i autoritari.

En aquests textos es detalla que es va ampliar la xarxa de canals, així com les relacions comercials que es mantenien amb països mediterranis. Hi havia tribunals de jutges independents que estaven per sobre de les autoritats. La societat tenia una estructura piramidal. La reialesa estava gairebé divinitzada, es parla del codi de conducta dels ciutadans. Hi apareixen també els primers noms estrangers, de clans esteparis.

La ciutat la conformava el nucli urbà que es trobava encerclat per una muralla, però també els poblets del voltant que explotaven habitants del nucli urbà. El nucli urbà tenia una muralla amb diverses portes, cadascuna a un barri. Un port fluvial, la borsa d’intercanvi, una estació de caravanes.

Els magatzems es trobaven extramurs. Intramurs hi havia el centre neuràlgic de la ciutat, amb la zona dels santuaris i temples i el palau, amés de la zona residencial. El temple era el centre de l’administració i del govern. I les terres del temple eren el centre de l’activitat econòmica. 

En aquest temple és on treballava la noblesa de la ciutat, seguint una jerarquia. El sacerdot era la major autoritat. Després hi havia els inspectors i capatassos, que supervisaven, en nom del sacerdot. Els escribes anotadors i escriptors.

La població vivia a les terres que pertanyien al temple. Part de la població es dedicava al seu cultiu, els agricultors, altres es dedicaven a cuidar el bestiar, els ramaders. Una altra part de la població es dedicava a la transformació dels productes, així hi havia cervesers, forners, calderers, adobers, cistellers...

Quan va entrar en declivi l’autoritat va anar passant a mans dels reis i l’economia dels temples va ser assumida per l’estat. Això va comportar que els temples perdessin importància en detriment del palau reial.

Amb aquest canvi l’amo de la ciutat ja no era el déu sinó el rei, juntament amb una burgesia de terratinents, pagesos adinerats, i arrendataris de terres. El rei es convertia en l’assistent de déu, i es recolzava en el temple per acreditar el seu prestigi. 

 Va començar a decréixer la veneració del déu de la ciutat i va augmentar la del déu personal. La religió de l’estat depenia de la religió del govern del moment.

Llegeixo que es parla de reis però aquest terme engloba diferents tipus de governs. S’anomenava rei, sarrum, al representant humà establert per la divinitat, per governar a la comunitat civil.   

Al títol de rei s’hi afegien altres títols, per diferenciar-lo d’altres reis de la regió. Així s’han trobat mencions com gran rei, rei de l’univers, rei de les quatre regions... eren títols que es donaven els propis monarques.

Els reis d’Ur tenien que complir alguns requisits. Tenien que ser membres d’una dinastia legítima; tenien que posseir unes bones qualitats predestinades pels déus; tenien que ser temuts i respectats dins i fora del seu regne; eren responsables de mantenir el culte i el benestar de la població i tenien que guanyar batalles i guerres.

El rei era escollit pels déus, era el seu representant a la terra; participava en totes les cerimònies religioses, era supervisor dels temples i del seu culte; estava subjecte al déu i no a la ciutat. Era escollit pels déus i tenia que ser acceptat per tothom.

La voluntat del rei era l’única font de poder i la seva funció era regular les relacions entre la població. Tenia que protegir-los d’agressions externes, proporcionar alimentació, vetllar perquè hi hagués justícia, per un bon equilibri. També era responsable d’aconseguir noves matèries primeres i d’augmentar la riquesa de la ciutat amb els botins de les conquestes.

Ur tenia també unes assemblees ciutadanes, grups d’ancians, o de joves guerrers, que a Ur, es reunien de forma regular. En altres ciutats sumèries es reunien tan sols deforma esporàdica. Aquestes assemblees ciutadanes van ser el primer organisme democràtic de mesopotàmia. Ara be, en aquests grups sempre hi havia algun membre de la família reial ocupant un lloc clau, per exemple, com a prefecte, o com a gran sacerdot en el temple.

La figura del primer ministre es va crear per encarregar-se de l’administració perifèrica. Era escollit pel monarca, una persona de la seva confiança, ja que tenia accés a informació reservada. 

L’economia d’Ur era de subsistència; la població vivia de les racions, en espècies, que els hi donaven del temple o del palau. Ells es construïen la casa, es fabricaven la ceràmica, la roba... depenien de l’exterior per obtenir fusta i bronze.

Només al temple i al palau tenien excedents de productes per poder emmagatzemar i intercanviar per altres coses, com joies, or, plata, objectes de luxe, teles, mobles, catifes... Quan era necessari importaven aquest productes. Per això va sorgir la figura del mercader.

El mercader anava amb la caravana, per encàrrec del palau o del temple, actuava com a prestador i finançador de les activitats estatals. 

En el sector públic el treball el realitzaven els homes, que es posaven sota la protecció del déu o del rei, per escapar de les calamitats. El treball es remunerava amb les racions en espècies. A vegades el temple o el palau els hi cedia temporalment parcel·les de terra en usdefruit o en lloguer, a canvi de serveis extra, com militars, o be a canvi de càrregues fiscals.

També hi havia el treball en el sector privat. Molts cops l’única alternativa al treball al temple o al palau era en la propietat familiar. Hi havia cases o comunitats familiars, amb una jerarquia genealògica patriarcal. A vegades arribava a ser tot un poble. En aquestes comunitats familiars tots tenien dret a participar activament en el cultiu de les terres.

La societat tenia els nobles, que no ho eren per herència, sinó que era gent amb diners o posició econòmica solvent. Hi havia els homes lliures, que no depenien d’altres per subsistir; en aquest grup hi havia els treballadors privats, artesans, mercaders, pescadors, i també funcionaris de l’administració del palau, com ara els escribes. Un altra grup eren els mesquins, la classe social més baixa, podien ser part del servei a palau.

Els esclaus quedaven fora del context social. Se’ls reconeixia perquè se’ls hi tallava un floc de cabells, o se’ls hi feia una marca al canell. Podien ser esclaus voluntaris o forçats. Ara be, un fill d’esclau no era esclau sinó que era una persona lliure.

Es coneixien com a nòmades a la gent que vivia en tendes, eren els habitants de les estepes. La majoria d’aquest habitants parlaven els mateixos dialectes sumeris. 

Els nòmades tenien dues zones de pastura, una per l’hivern i l’altra a on anaven a l’estiu. Hi havia clans nòmades que eren parcialment sedentaris.

Els nòmades intercanviaven productes amb les poblacions properes, animals, llet, transport, bijuteria.... La relació entre la població nòmada i la de les ciutats era de menyspreu mutu. La protecció de les ciutat amb muralles era, en part, per protegir-se dels nòmades, ja que hi havia clans que eren agressius. Per altra banda, els clans nòmades podien donar suport a un determinat rei o tenir també el seu propi rei.

Ur, a l’igual que Uruk, va establir els seu sistema de pesos i mesures, en el tercer mil·lenni aC, per poder realitzar els processos d’intercanvi. Els números que van definir anaven del 1 al 10 i a més el 60, i cadascun tenia un símbol diferent. Van definir el sistema decimal, el sexagesimal i el bi-sexageimal. En el camp dels paràmetres mesurables, tenien la longitud i la superfície, el volum i el pes.

A partir dels cicles del sol i la lluna van establir un calendari. Del cicle solar van definir la unitat dia i del cicle llunar, la unitat mes. A partir de dotze cicles llunars van definir l’any. L’astronomia sumèria va donar un nom a cada mes i va tenia un any de 360 dies.

Va ser una mica pesat fer tota la visita envoltats de militars. Hi havia força turisme, ja que era divendres, dia festiu per ells.

Després vam anar a visitar el que diuen que era la casa d'Abraham. Les quatre fotografies anterior són ja d'aquesta casa.

Abraham és un patriarca del judaisme, reconegut pel cristianisme i també és un profeta molt important de l’islam. La seva vida es relata tant en la Bíblia, en el primer llibre, el Gènesi, com a l’Alcorà. Els musulmans el coneixen com a profeta Ibrahim.


Segons la Bíblia, després del gran diluvi, la terra es va tornar a repoblar amb els descendents dels fills de Noé: Sem, Cam i Jàfet. Els semites serien els descendents de Sem, els habitants d’Àfrica serien descendents de Cam, i els descendents de Jàfet haurien poblat Europa i Àsia.

Seguim amb la informació de la Bíblia, Abraham, era descendent de Sem, i inicialment el seu nom era Avram, però Déu l’hi va prometre que de la seva descendència sorgiria una gran nació, i per això es va canviar el nom pel d’Abraham, que vol dir pare de multituds.

L’esposa d’Abraham era estèril, i per tant, no veia com podria tenir descendència i formar una gran nació; així que va tenir un fill amb la seva esclava. Al nen que va néixer l’hi van posar el nom d’Ismael. Però quan Ismael tenia 14 anys, Sara, l’esposa d’Abraham va quedar embarassada; tots dos eren gairebé centenaris. Al nen que va néixer l’hi van posar el nom d’Isaac. Els jueus es consideren descendents d’Isaac i els àrabs d’Ismael. Per això tots dos pobles es consideren descendents d’Abraham. 

Tot i que a la Bíblia i a l’Alcorà es parla d’aquest personatge, els estudiosos de la Bíblia posen en dubte la seva existència. Podria ser una figura llegendària inspirada en diversos cabdills locals. Els noms de reis, llocs, períodes històrics que apareixen en la Bíblia al voltant d’aquesta figura no es corresponen amb les evidències històriques obtingudes de les troballes arqueològiques.

Segons la Bíblia hauria viscut en el segon mil·lenni aC. En recinte arqueològic que es visita, que uns en diuen la casa d’Abraham i d’altres la d’Ibrahim, es pot gaudir d’una casa d’aquella època, fos o no la casa d’aquest patriarca o profeta.